Om denne siden

Denne siden er et resultat av et nyttårsløfte. Hvor mye digital kunnskap kan jeg tilegne meg ved å sette av minst én time hver dag til å lære noe nytt.

Resultatene kommer her

Det handler om å stå opp tidlig. Om en masse googling og YouTube-titting. Og om store og små "yes-øyeblikk" som munner ut i konkrete resultater.

De resultatene poster jeg her. Sammen med refleksjoner om hvordan ting ble til.

Kontakt meg