Mer kniv i Bergen?

Høsten 2022 ble det registrert relativt mange knivhendelser i ellers fredelige Vest politidistrikt. Er det en uheldig trend på gang?

I august rykket søylen som representerer knivhendelser i Bergen og omegn til. Hele 8 ganger nevnte politiet ulike knivhendelser i sine Twitter-meldinger. Årets høyeste tall.

Isolert sett var ikke det spesielt oppsiktsvekkende. I august året før ble 7 knivhendelser omtalt.

Det spesielle denne høsten er at det månedlige tallet forble høyt, sammenlignet med høsten i 2021.

Feilkildene er naturligvis flere: Knivbarometeret registrerer alt fra alvorlige knivstikkinger, ran og trusler til bare besittelse av kniv. Men en rask gjennomgang av de konkrete meldingene politiet har sendt ut, viser at de aller fleste handler om hendelser og tips fra den mer alvorlige enden av skalaen.

For meg som journalist gir det litt ekstra grunn til å følge med. Hvis dette fortsetter "har vi en sak", som det heter. For som grafen viser: Før høsten 2022 har "normal-nivået" for Bergen ligget på 2-3 hendelser i måneden.

Som er vesentlig mindre enn for eksempel Oslo.

Foto: Gulosten/Creative commons.