Oppdatert knivbarometer

Et automatisk barometer som overvåker alle kniv-hendelsene som blir nevnt av oslopolitiet på Twitter. Det var utgangspunktet da jeg satte sammen knivbarometeret for nesten ett år siden.

Algoritmen har fungert bra og gir et godt bilde på hvor ofte et så farlig våpen dukker opp i alt fra direkte voldelige til bare potensielt farlige situasjoner. På mange måter er barometeret et uttrykk for hvor godt vi ligger an i Norge: At vi kan fokusere på utbredelsen av kniver, mens en overflod av skytevåpen er hovedproblemet andre steder.

Underveis har jeg fått tips fra politikilder om at ordet "kniv" ikke alltid er dekkende.

Derfor er alogritmen nå oppdatert til å inkludere ord som stikkvåpen, skarp gjenstand, machete og øks. Tabellen er oppdatert tilbake til 1. januar 2021. Konsekvensen er at antallet meldte tilfeller øker noe.

De to tabellene kan sammenlignes under.

I tallsenteret blir den gamle tabellen erstattet av den nye. Der ligger også det nye kartet som viser hvor hendelsene skjer. Mer om historien bak barometeret finner du her.